• دام پیچیدگی مانع به سرانجام رسیدن ایده‌های خوب می‌شود
  • سریع‌ ترین راه نابودی یک سازمان آن است که آن را با کتاب‌های قانون و دستورالعمل‌های طولانی بمباران کنند
  • واکنش نشان دادن سریع‌تر از رقبا، کلید بقای سازمان‌ها است
  • هر چه تجربه بیشتر باشد، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد
  • بیش از  80 درصد شرکت‌ها بسیار کندتر از آنند که خود را به موقع با تغییرات بازار وفق دهند
  • اما همان تعداد انگشت‌شماری که در این واکنش موفق می‌شوند، درس‌های جالبی به  همه‌ ما می‌دهند. این شرکت‌ها با کارمندان طراز اول خود کار می‌کنند تا روال کاری تکرار پذیری را ایجاد کنند که یادگیری، توسعه و تطبیق مستمر را پرورش می‌دهد
  • اهدافی ساده انتخاب کنید و مالکان درستی تعیین کنید
  • ابزارهای کارآمد را کدگذاری کنید
  • بستر لازم برای به اشتراک گذاشتن بهترین اقدامات را فراهم کنید
  • آیا در سازمان شما، کارمندان برای دادن یک بطری آب به مشتریان (یا اقدامی مشابه آن) و خوشحال کردن آنها آزادی عمل دارند؟ آیا می‌توانید تاثیر اقدامات توسعه‌ای مانند بطری آب رایگان بر رشد و وفاداری مشتری را بسنجید؟ آیا احتمال می‌دهید که این روش در سازمان گسترش یابد، به طوری که ناگهان همه کارکنان از این کار تقلید کنند؟ اگر پاسختان به هر کدام از سوالات منفی است، شاید زمان آن فرا رسیده تا به قدرت تحول آمیز کارهای روتین پی ببرید