• به دنبال افرادی باشید که به استراتژی اهمیت می‌دهند. هنگامی ‌که افراد خلاق صحبت کردن در مورد یک ایده را شروع می‌کنند، زمانی که واقعا آن نکته خلاقانه را درک کنند، مثل این می‌ماند که آنها نمی‌توانند مانع سرریز شدن ایده‌ها شوند
  • برای سنجش افراد خلاق به آنها وظیفه‌ای را محول کنید. بهترین وظیفه‌ای که می‌توانید به آنها محول کنید این است که از داوطلب بخواهید که یک مشکل پیچیده را حل کنند
  • با فرآیند استخدام متفاوت برخورد کنید. مطمئن شوید که وی مشتاق و علاقه‌مند و صادق است.
  • یک فهرست کاری جذاب را تهیه کنید.  ما تمایل داریم که یک مصاحبه دوستانه داشته باشیم. در فرم استخدام می‌نویسیم: مدرک دانشگاهی یا علت ترک تحصیل ؟
  • تعریف شرایط مالکیت معنوی. افراد خلاقی که استخدام می‌کنید مالکیت معنوی را برای کسب و کار شما گسترش می‌دهند. نسبت به کسی که مالک نتیجه نهایی فرآیند خلاق است، شفاف و صادق باشید.
  • به دنبال کسی بگردید که دارای ترکیبی از ویژگی‌های خوب است. بهترین افراد خلاق باید در مورد مسائل کوچک زیاد بدانند و در مورد مسائل بزرگ کم بدانند. بنابراین به دنبال کسی باشید که زیاد زندگی کرده است البته سن فرد را در نظر نگیرید.
  • از آنها بپرسید چه مطالبی را می‌خوانند. به دنبال افرادی بگردید که به طرز باورنکردنی در مورد هر چیزی کنجکاو و پیگیر هستند، مطالب متفاوت می‌خوانند.
  • شخصا با موقعیت روبه‌رو شوید. مهم‌ترین مساله کنجکاوی و تمایل و علاقه به یادگیری است. حقیقتا فکر می‌کنم که نمی‌توان تنها از طریق دیدن رزومه به انتخاب افراد پرداخت.
  • ایده‌های غیرقابل پیش بینی را مطرح کنید. با موضوعات اتفاقی آنها را وادار به تفکر کنید و ببینید که آیا آن قسمت خلاق از ذهن می‌تواند یک ایده فوق‌العاده خلق کند؟
  • مراقب افراد خودخواه و خود محور باشید. یک ایده خوب می‌تواند حتی محرک ایده بهتری از شخص دیگری شود و یک فرد خلاق خوب می‌تواند این را تشخیص دهد و آن را پرورش دهد