• افزایش خلاقیت و نوآوری تنها در لیست اولویت‌های شرکت‌های کوچک تازه‌کار نیست
 • تا به حال چند بار با یک تیم باهوش و مشتاق جلسه‌ای استراتژیک داشتید تا ایده‌هایی جالب مطرح کرده و ارزش‌های آنها را مورد بحث قرار دهید و باز هم بعد از جلسه چیز زیادی پیش نیامده باشد؟
 • برانگیختن روحیه نوآوری
 • مدل‌های نوآوری در شرکت‌های جهانی، این نوع پروژه‌ها در 70 تا 90 درصد موارد شکست می‌خورند
 • این آمار بسیار تکان‌دهنده است و از مشکلی کاملا انسانی در اکثر شرکت‌های بزرگ نشات می‌گیرد
 •  نوآوری داخلی چالش‌هایی را پدید می‌آورد... ریسک انکارناپذیر ترویج ایده‌های جدید؛ رضایتمندی از وضعیت کنونی و دلبستگی به آن و تعداد واقعی افراد توانا که وقت کافی برای تبدیل ایده‌های جدید به محصولات کاربردی را داشته باشند
 • شرکت‌های بزرگ بیشتر فعالیت‌های کارآفرینی خود را به منابع بیرونی سپرده‌اند
 • نرخ موفقیت مشتریانی که با مشاوران نوآوری کار می‌کردند 10 تا 30 درصد بالاتر از نرخ موفقیت پروژه‌های کارآفرینی است که خود شرکت‌ها برعهده می‌گیرند
 • به عنوان یک شرکت لازم است بدانید که متفاوت بودن به معنای متفاوت عمل کردن هم هست
 • یک روش مدیریتی: همه چیز به سرعت اتفاق بیفتد، تیم‌ها بتوانند در زمانی بسیار فشرده و با محدودیت بودجه نتایجی فوری حاصل کنند، از لحاظ کمی ایده‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و به شرکت کمک کنند تا تصمیمات لازم را برای پذیرش ایده‌های جدید بگیرد
 • مطالبات معکوس
 • شرکت‌های بزرگ اغلب فکر می‌کنند که از نظر منابع در محدودیت قرار دارند، اما کارآفرینان به آنها یادآوری می‌کردند که باور کنند چه منابع عظیمی دراختیار آنان است
 • اگر کارآفرینان تمرکز کافی روی اساس ایده‌هایشان نداشته باشند، می‌تواند نتایج ویران کننده‌ای داشته باشد
 • به جای سرمایه‌گذاری اولیه در تثبیت شناخته‌ها؛ جست‌وجوی فعال روی نیازهای برآورده نشده
 • روش‌های خلاقانه برای ترکیب مجدد دانش یا منابع و فرصت‌های تازه برای به‌کارگیری مزیت‌های رقابتی
 • تیم‌های طراحی کوچک با مهارت‌های گوناگون و البته مرتبط در شناسایی فرصت‌ها و ایده‌های جدید می‌توانند به سیر نوآوری کمک بیشتری کنند
 • کارآفرین استخدام نمی‌کند، راهگشا استخدام می‌کند.
 • شبکه‌ای فعال متشکل از هزاران کارآفرین دستچین شده
 • تیم‌های کارآفرینی با تیم‌های شرکت مورد نظر کار می‌کنند تا نمونه‌هایی واقعی در محل بسازند و تا وقتی کارشان تمام نشده باشد آنجا را ترک نمی‌کنند.
 • یک رقابت پرشتاب
 • برگزاری جلسه‌های معمولی برای تولید ایده‌ها و بحث در مورد آنها که در نهایت به‌دلیل فقدان سرمایه و وقت و منابع کافی به سرد شدن و از بین رفتن اشتیاق می‌انجامد، می‌تواند با پروژه نوآوری بعدی شما یک تفاوت کلیدی داشته باشد: گروهی از کارآفرینان موفق از رشته‌های گزینش شده که در جلسات شرکت می‌کنند. آنها نه تنها ایده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و مدلسازی می‌کنند، بلکه سوالاتی می‌پرسند