• بازاریابی تنها تمرکز بر تبلیغات و پیام‌‌رسانی نیست
 • به مکان‌های جدید بروید
 • وقتی که بازاریابان درک این مطلب را داشته باشند که دنیا در چه مسیری قرار دارد، درک بدیعی که از ارزش مصرف کننده به‌دست می‌آورند و چگونگی انتقال این ارزش می‌تواند در تمام قسمت‌های شرکت مد نظر قرار گیرد
 • نوآوری‌های بسیار خوب- آنهایی که دنیا را تغییر می‌دهند- قبل از اینکه مورد قبول واقع شوند باید توضیح داده شوند
 • وقتی میلیون‌ها دستگاه آنلاین می‌شوند و شروع به ایجاد ارتباط می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ 
 • یکی از شعارهای ما در بازاریابی به اشتراک گذاشتن ایده‌ها قبل از به اشتراک گذاری بازار است
 • Ecomagination ... تعهد  به ایجاد راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌های امروز درحالی که به سمت رشد اقتصادی حرکت می‌کنیم
 • مدت‌ها قبل از آنکه مصرف‌کنندگان از ما درخواست راه‌حل کنند، بازاریابی نوآورانه ما پاسخ آنها را داده است
 • کسب‌وکار و مدل‌های جدید ارائه کنید
 • همکاری راهی به سوی سرعت و کیفیت است
 • آیا برای ایجاد همکاری‌های معنی‌دار جدید تمایل دارید؟ آیا معمولا جاها و چیزهای جدید را تجربه می‌کنید؟
 • گر به زمانی که ادیسون زنده بود برگردیم، تنها تعدادی دانشمند وجود داشتند که تلاش می‌کردند دستگاهی را اختراع کنند که دائما در حال حرکت باشد. امروز اما وقتی یک واحد بازاریابی به نوآوری‌هایی که انجام می‌شوند سوخت‌ می‌رساند، چنین احساسی به وجود می‌آید
 • پویایی دائمی