• در حال حاضر شرکت‌هایی که در میادین پررقابت امروز رو به رشد هستند، غالبا به‌عنوان خلاق‌ترین‌ها نیز شناخته می‌شوند
 • اگر کسی در شرکت شما ایده هوشمندانه‌ای دارد، به او اجازه دهید تا آن را عملی سازد
 • کار و سرگرمی نباید حتما ازهم جدا باشند 
 • کمی عجیب و غریب بودن، باعث می‌شود که کارمندانتان، در انجام کار پیش بیفتند
 • تشکر کردن، یک روش غیر مادی برای حمایت از انگیزه‌های غیرمادی است
 • شاید عجیب به نظر برسد اما یک چرت کوتاه می‌تواند راهی عالی برای خلاق‌تر شدن کارمندان باشد. کسانی که استراحت خوبی دارند، بهتر فکر می‌کنند
 • امکانات و برنامه‌های آموزشی تنها مختص افراد جدید نیست. هرکس باید بتواند از تجربه داشتن یک مربی بهره‌گیرد
 • زمان و پشتکار دو عامل اصلی برای رسیدن به یک ایده جدید هستند
 • اگر می‌خواهید ایده‌های خلاق، موثرتر و بیشتر شوند، درباره کیفیت آنها با کارمندانتان گفت‌وگو کنید
 • کارمندان را به‌کار گروهی تشویق کنید 
 • فرصتی که برای تحقق یک موضوع در نظر گرفته‌اید، برای کارمندانتان معین کنید و اطمینان حاصل کنید که با آنها در یک زمان حرکت می‌کنید.
 • یک مدیر مسوول باید از خطاها به‌عنوان بخشی از فرآیند یادگیری و پیشرفت یاد کند و شکست‌ها و اشتباهات را تجلیل کند