• به داشتن ایده‌ها و مفاهیمی که به رشد سازمان کمک کند نیاز دائمی داریم
 • سازمان‌های متوسط و بزرگ برای باقی ماندن در فضای خلاق چه کاری می‌توانند انجام دهند؟
 • درست است، خود را بزرگ دانستن خلاقیت را می‌کشد
 • اگر شما به عالی بودن خود اعتقاد داشته باشید، این مرگ خلاقیت‌تان خواهد بود
 • سرمایه‌گذاری برای شادی، سلامت و انگیزش افراد، بازگشتی چشمگیر خواهد داشت
 • حضور افراد خودخواهی که دنبال مقاصد شخصی خود هستند همچون مانعی بر سر راه خلاقیت و نوآوری عمل می کند
 • بهترین راه برای منطقی کردن افراد خودنما و مغرور این است که به آنها بگوییم چگونه رفتار آنها موجب از بین بردن جو مثبت محیط می‌شود
 • مدیران خلاق می‌کوشند راهی جدید برای برانگیختن انگیزش کارکنان بیابند
 • هیچ‌کس دوباره چرخ را اختراع نخواهد کرد، اما می‌توان آن را درخشان‌تر کرد
 • هیچ وقت به افراد نگویید کارها را چگونه انجام دهند؛ فقط به آنها کار را معرفی کنید. آنگاه نبوغ آنها است که شما را شگفت زده خواهد کرد
 • فرهنگ بی‌تحرکی و رکود، این همان دلیل تنفر شخصی من از الگوی قدیمی مدیریت است، جایی که مدیری به سختی نام کارکنان خود را می‌داند
 • کاری کنید که تفکر رهبران و کارکنان همچون تیم ورزشی شود
 • افرادی با شخصیت‌ها و سابقه‌ها متفاوت که برای رسیدن به هدفی مشترک گرد یکدیگر آمده‌اند
 • جرات امتحان کارهای جدید
 • به ارزش‌های محوری شرکت پایبند باشید
 • وقتی شما محیطی آزاد و مولد دارید، نتایج دور از دسترس نخواهد بود