• اثر نوآوری‌های تکنولوژیک بر همه شرکت‌ها یکسان نیست
 • اینترنت به عنوان نمونه‌ای از نوآوری
 • برندگان و بازندگان زیاد
 • افراد سهام شرکتی را می‌خرند و سپس تکنولوژی بعدی ظهور می‌کند و آنها نمی‌دانند، این شرکت چگونه می‌خواهد از این محیط جدید عبور کند
 • استراتژی سرمایه‌گذاری
 • مدل چرخه کسب‌وکار واقعی ... توضیح نوسانات بازار توسط شوک‌هایی که به محیط کسب‌وکار وارد می شود.
 • شوک‌های تجزیه‌شده
 • رویارویی با شوک سرمایه‌گذاری
 • تفاوت بین شرکت‌های که ارزش بازار آنها کمتر از ارزش دارایی‌های آنهاست و شرکت‌های متکی به رشد
 • شوک‌های سرمایه‌گذاری به تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای متناسب با تولیدکنندگان کالاهای مصرفی سود می‌رسانند و در هر بخشی شرکت‌هایی را که فرصت سرمایه‌گذاری دارند متناسب با شرکت‌هایی که فرصت‌های رشد ندارند، منتفع می‌کنند.
 •  وقتی نوآوری‌های جدید ظهور می‌کنند، اقتصاد منابع را به سوی سرمایه‌گذاری جدید معطوف و از مصرف رایج دور می‌کند
 • در کوتاه‌مدت، همه ما باید هزینه‌ای بپردازیم تا از نوآوری بهره ببریم
 • شرکت‌های رشدمحور ... وقتی بخواهیم منابع را کم می‌کنیم به دلیل ارزش بازاری که این شرکت ها دارند، عملکرد خوبی خواهند داشت
 • شناخت اینکه چه چیزی تحرکات بازار سهام را ایجاد می‌کند، بسیار مهم است
 •  به جای اینکه بازار سهام را چیزی بدانیم که به‌طور تصادفی در نوسان است، قیمت‌های بازار سهام را با وضعیت اقتصادی ارتباط دهیم