• اغلب نوآوری در محصول به ذهنمان می‌رسد. اما نوآوری در فرآیند، بازاریابی و مدیریت نیز، لازم است
 • هیچ بخشی در سازمان نیست که از وجود نوآوری و خلاقیت بهره‌مند نشود
 • اجزای اصلی در نوآوری سازمانی 
 • اعتماد و حمایت 
 • میلی به انجام ریسک و قبول شکست به عنوان تجربه‌ای برای یادگیری
 • ترس از شکست، یکی از سخت‌ترین موانع در راه خلاقیت است
 • نوآوری می‌بایست چالش‌های عمده و توانایی بسط دادن فکر را به همراه داشته باشد
 • سازمان‌های کمی ‌هستند که ظرفیت فکری اعضای خود را واقعا گسترش می‌دهند و بسیاری از آنها تمایل دارند تا وظایف ناچیزی که نیاز کمی‌ به درونداد خلاق دارد را به کارمندان خود محول نمایند. آیا افراد سازمان شما واقعا به چالش کشیده می‌شوند ؟
 • تاریخ نشان می‌دهد که درصد بالایی از نوآوری‌ها، خارج از آن حیطه‌های دانشی است که ما تصور می‌نماییم
 • افراد در یک سازمان خلاق، نگرشی مثبت نسبت به همه چیز دارند. آنها به جای آنکه برای فرار از باخت بازی نمایند، برای برد بازی می‌کنند
 • شوخ طبعی مثبت باید به عنوان منبعی مهم در نظر گرفته شود
 • جایی که شور و اشتیاق نباشد، خلاقیت نیز وجود ندارد
 • اعتماد به مشاوران خبره در امر خلاقیت، برای ‌ایجاد بهترین ظرفیت فکری در شما و همکارانتان، اغلب می‌تواند راه‌حل خوبی باشد
 • خلاقیت و نوآوری چیزی نیست که با ضربه کلیدی روشن و خاموش شود. محیط نیز می‌بایست خلاقیت را در همه جهات به همراه داشته باشد
 • محیط پیرامون باید خلاق به نظر ‌آید، خلاق احساس شود و خلاق بوییده شود
 • تمرین زیادی لازم است تا اطلاعات را حقیقتا بدون هیچ گونه ارزیابی و خوب و بدی، دریافت نماییم
 • فرآیند خلاق/نوآور باید توانایی کشف‌ آینده را داشته باشد
 • گرایش‌ها، محرک‌ها، انواع تکنولوژی و قابلیت‌های در حال ظهور
 • اگر افراد احساس نمایند که اعتبار خلاقیت آنها به تیم دیگری داده می‌شود، عقب‌نشینی می‌نمایند
 • در محیطی که وعده‌ها معنایی ندارند، شانس کمی ‌برای خلاقیت و نوآوری پایدار وجود خواهد داشت. عمل به تعهدات در سازمان شما به چه میزان است؟ 
 • جریان بازی از اطلاعات در سازمان
 • خواندن کتاب‌هایی با ارزش و به‌روز نمودن اطلاعات
 • در بسیاری از سازمان‌ها، پتانسیل خلاق و نوآور همانند یک اتومبیل فراری نشسته در گاراژ شده است