• تمایل به وضع موجود میلی بازدارنده و گهگاه کاملا غیرعقلانی است
 • اگر سرپرستی یک پروژه نوآورانه را برعهده دارید، باید از این تمایل قوی آگاه باشید و از اثرات منفی آن حذر کنید
 • روح نوآوری
 • میل به تغییر گام اول در نو‌آوری است
 • به ایجاد یک معیار ثابت برای ارزیابی ایده‌ها فکر کنید
 • آیا آنچه این ایده می‌خواهد با وضع موجود فاصله زیادی دارد؟
 • تنها ایده‌هایی را بپذیرید که به سوال فوق پاسخ «آری» داده باشند
 • به مشکل تمایل مشتریان به وضع موجود و عدم علاقه آنها به تغییرات اساسی برخورد خواهید کرد
 • برای ترس آنها پاسخ‌هایی دلگرم کننده ارائه دهید
 • خودتان را به جای همکارانتان بگذارید
 • ایده‌های خود را پیش از شروع به‌طور آزمایشی پیاده‌سازی کنید
 • اطمینان حاصل کنید که ایده‌ای را به خاطر سختی آن رد نمی‌کنید
 • به یاد داشته باشید هر ایده‌ای که نیازمند تغییرات عملی باشد، بدون شک ایده‌ای خلاقانه است 
 • اینکه چقدر نوآورانه باشد پرسش بعدی است که باید با احتیاط و دقت به آن پاسخ داد