• کمک به کودکانی که جامعه به نوعی آنها را نادیده گرفته است حس شگفت انگیزی در انسان ایجاد می‌کند
 • ذهن ما احساس نو شدن می‌کند
 • در آفریقا ما برای سه هفته نه تلویزیون داشتیم نه رادیو و نه روزنامه. دور بودن از این قبیل وسایل باعث شد تا قدردان زندگی باشم
 • این جابه جا شدن باعث شد ذهن من بیشتر از قبل برای الهام پذیری و خلق ایده‌های جدید باز شود
 • تاریخ مملو از داستان الهاماتی است که در لحظات بیکاری یا رویا به ذهن خطور کرده‌اند
 • حقیقت کار ذهنی مضاعف اشتباه است 
 • ممکن است تیم‌ها به جایی برسند که مجبور باشند ساعت‌های طولانی‌تری کار کنند تا فقط خطاهای ایجاد شده براثر کار مضاعف را تصحیح کنند
 • ساعت‌های متوالی کمتری کار کنید
 • اهداف و ارزش‌های اصلی را روشن کنید
 • بیش از حد قول ندهید
 • یاد بگیرید که از قبول کارهایی که برایتان به کابوس تبدیل خواهند شد، پرهیز کنید
 • کمک بگیرید
 • زندگی کنید
 • به کارکردن هوشمندانه روی آورید.به این ترتیب هر روز فرصت تفکر استراتژیک و برنامه‌ریزی روی اولویت‌ها را خواهید داشت