• میان استراتژی و برنامه تمایز قائل شویم
 • یک برنامه به شما نشان می‌دهد که چگونه انتخاب‌های استراتژیک خود را عملی کنید
 • برنامه به منزله تعهدی است در برابر اقدام، منابع و اجرا
 • مشتریان ما چه کسانی هستند و ارزش پیشنهادی ما در برابر ایشان چیست؟ 
 • به باور بسیاری استراتژی بر پایه چندین ارزش پیشنهادی بنا می‌شود
 • چه قابلیت‌هایی ما را یاری می‌کنند تا در ارزش‌گذاری بر تک‌تک فعالیت‌های حرفه‌ای‌مان موفق بوده و چگونه هر یک از این فعالیت‌ها ارزش وعده داده شده خود را به درستی ارائه می‌کنند؟
 • تعیین استراتژی به راستی دشوار است
 • سوالات بالا شاید به ظاهر ساده به نظر برسند اما بسیاری از سازمان‌ها قادر نیستند برای آنها پاسخی مشخص و قانع‌کننده بیابند
 • هنگام تنظیم برنامه تمرکز ما بیشتر روی بازدهی سازمان و مسائل داخلی است اما تعیین استراتژی  یک حرکت خلاقانه است
 • استراتژی نیازمند نوآوری، تمرکز بر مسائل برون سازمانی و تکرار است
 • آخرین راه برای آزاد کردن قدرت واقعی استراتژی فارغ شدن آن از تقویم و تاریخ است
 • کلید اصلی برای آزادسازی قدرت واقعی استراتژی، رهایی از برنامه‌ریزی‌های سالانه است، چراکه استراتژی ماهیتا ایستا نیست و نباید هم باشد
 • مطمئن باشید مشتریان و رقبای شما بیکار ننشسته‌اند
 • برنامه‌ریزی سالانه به مانند زندانی است که اگر استراتژی در آن محبوس شود مدیران کسب‌وکار ابزاری قدرتمند و بی همتا را از دست می‌دهند، ابزاری برای ایجاد خلاقیت در الگوهای کسب‌وکار، برقراری آشتی میان مفاهیم بلندمدت و کوتاه‌مدت، توسعه و سوددهی، کل و اجزا و حتی برای اقدامات بهتر
 • «استراتژی آزاد» شعار  همه مدیران کسب‌وکار