• بین 40 تا 90 درصد محصولات، بسته به گروهی که به آن تعلق دارند، با شکست مواجه می‌شوند
 • اغلب لازمه ورود محصولات جدید این است که مصرف‌کنندگان رفتارشان را تغییر دهند و این تغییر رفتار نیز مستلزم هزینه است
 • چیزی که شرکت‌ها در نظر نمی‌گیرند، هزینه‌های روانشناختی مربوط به تغییر رفتار است
 • شناخت خطاهای روانشناختی‌
 • نوآوری و تغییر رفتار پذیرش موفقیت‌آمیز یک نوآوری اغلب مستلزم یک بده بستان است
 • مصرف‌کننده با خرید یک کالای نوآورانه به ویژگی‌های جدید بسیار مطلوبی دست پیدا می‌کند، باید اغلب برخی از مزایای محصولات کنونی را نیز رها کند
 • مصرف‌کنندگان محصولاتی را که در حال حاضر دارند یا استفاده می‌کنند به عنوان بخشی از متعلقاتشان در نظر می‌گیرند. در نتیجه آنها نوآوری‌ها را برحسب منفعت یا ضرری که برایشان نسبت به محصولات کنونی حاصل می‌شود ارزیابی می‌کنند 
 • شرکت‌ها باید بدانند که مشتریان بیش از حد به متعلقات کنونی خود ارزش می‌دهند، اما مدیران نیز چون مدت‌ها روی یک محصول کار کرده‌اند بیش از حد روی نوآوری خود ارزش می‌گذارند
 • مدیرانی که به شکل غیر منطقی بیش از حد برای نوآوری‌های خود ارزش قائلند باید رفتار خرید مشتریانی را پیش‌بینی کنند که به شکل غیرمنطقی برای محصولات کنونی ارزش قائلند
 • فروش آسان: بیشتر کالاهای رایج جدید تغییراتی محدود داشته و نیاز به تغییر رفتار محدودی نیز دارند. پذیرش این محصولات از سوی مصرف‌کنندگان بالا خواهد بود، اما مزایای مصرف‌کننده و شرکت هر دو پایین و محدود است
 • شکست قطعی: شرکت‌ها باید از ایجاد محصولاتی که دارای تغییرات کمی هستند و مزایای کمی ارائه می‌دهند اما نیاز به تغییر رفتار زیادی دارند، اجتناب کنند چون باعث شکست قطعی فروش می‌شود
 • پذیرش زمان‌بر: بسیاری از محصولات جدید جهش‌هایی تکنولوژیکی ارائه می‌دهند که خلق ارزش زیادی می‌کند. در این حالت مقاومت مصرف‌کننده بالا و پذیرش محصول زمان‌بر است.موفقیت آنی: برخی از نوآوری‌ها مزایای زیادی ارائه می‌کنند، اما حداقل تغییر رفتار را لازم دارند. این محصولات بهترین شانس موفقیت هم کوتاه‌مدت و هم بلندمدت را دارند
 • زمانی که شرکت‌ها ماهیت و وسعت تغییرات نوآوری‌های خود را بفهمند، می‌توانند مقاومت‌ها با این تغییرات را پذیرفته، مدیریت یا حتی حداقل کنند