• نوآوری مقصد نیست، بلکه یک مسیر است
 • نوآوری مستمر و پایدار
 • یک تشکل اقتصادی موفق، پس ازرسیدن به یک هدف،دست از نوآوری نمی‌کشد، بلکه دائما درگیر فرآیندهای اختراع، کشف و اختراع مجدد است
 • باید به دنبال ایجاد نوآوری‌های پویا در کسب وکار بود
 • مقررات همگرا: همگرایی مدیریت کسب‌وکار و مدیریت فناوری است که تضمین می‌کند که هیچ واحد یا بخشی فرصت سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و امکانات جدید را از دست نخواهد داد
 • همکاری مشترک و متقابل: هیچ سازمانی در خلأ کار نمی‌کند.حامیان، شرکا، توزیع‌کنندگان و مشتریان، هر یک منبعی از اطلاعات و ایده‌ها هستند که به یک اندازه ارزشمندند
 • ساختار تجارت خلاقانه: سطح بالایی از بلوغ سازمانی و همگرایی تجارت،فناوری و مدیریت
 • طراحی، راه‌اندازی و اداره سازمان‌هایی که دائما نوآوری ایجادکنند
 • تیم نوآوری را طوری تنظیم کنید که شامل کسانی باشد که در نوآوری سهم عمده‌ای دارند
 • برای نوآوری یک دستور کار تدوین کنید و منابع و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای رسیدگی به مشکلات و حل آنها را سازماندهی کنید
 • احتمال شکست تیم را در نظر بگیرید
 • از طریق اعمال نفوذ و قدرت به چرخه متوالی نوآوری، راه‌حل‌های جایگزین زیادی به وجودآورید
 • به نظرات مشتریان خود گوش دهید و دوباره به نظرات مشتریان خود گوش دهید
 • به نظرات نادرست نیز گوش کنید
 • مرحله دوم از چرخه نوآوری یعنی تجسم وتحقق این نوآوری را اجرا کنید
 • معیار واقعی نوآوری پایدار، خود اختراع نیست، بلکه منافع و مزایای پایداری است که این نوآوری نهایتا برای کسب‌وکار ایجاد می‌کند
 • نظم و مقررات و نوآوری متضاد یکدیگر نیستند،بلکه مکمل یکدیگرند
 • استمرار یک فرهنگ نوآوری پایا و ماندگار