• خلق، سازماندهی، تزریق، استفاده و بهره‌برداری از دانش. 
  • بسیاری از سیستم‌های مدیریت دانش ناموفق بوده‌اند و نرخ شکست آنها به میزان 80 درصد به دلایل متنوعی مانند تمرکز بیش از حد بر مدیریت تکنولوژی، استراتژی‌های نامناسب مدیریت دانش یا نادیده گرفتن پیامدهای مدیریت دانش با شکست مواجه شده است. 
  • دانش سازمانی نقش مهمی در نوآوری ایفا می‌نماید.  
  • استراتژی دانش یک بنگاه به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌های استعداد در استراتژی خود است، می‌پردازد. 
  • مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش. تلاش‌های نوآورانه شامل جست‌وجو، کشف، تجربه و توسعه فناوری‌های جدید، تولید محصولات  و خدمات جدید و ساختارهای جدید سازمانی است.  
  • پروسه نوآوری وابستگی بسیار زیادی به  دانش دارد. 
  • نوآوری همواره به عنوان نتیجه اصلی مدیریت دانش به شمار می‌رود.  
  • مدیریت دانش رمزگذاری شده باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود و هماهنگی‌ها را در سطح سازمان بهبود می‌بخشد. 
  • نوآوری سازمانی.  
  • سازمان‌ها می‌توانند هم بر فناوری اطلاعات وهم توانایی‌های نیروی انسانی برای تقویت نوآوری و عملکرد تمرکز کنند.