• نوآوری به‌عنوان یک امر کلیدی در کسب‌و‌کار
 • نوآوری تنها از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه به‌وجود نمی‌آید
 • از ارائه محصولات و خدمات جدید گرفته تا ایجاد مدل جدید کسب‌و‌کار و روش‌های جدید کار کردن
 • بهره‌مندی از نوآوری کارکنان خود
 • انگیزه کارکنان برای مشارکت بیشتر در روندهای ایجاد نوآوری در سازمان
 • چگونه تعهد کارکنان می‌تواند به نوآوری در سازمان کمک کند؟
 • کارکنانی که روزانه ساعات بیشتری را به‌کار اختصاص می‌دهند و ایده‌های خلاقانه بیشتری را به‌کار می‌گیرند، از مسیر انجام کارهای روزمره خود خارج می‌شوند و به توسعه محصولات یا خدمات کاملا جدیدی می‌پردازند
 • موفقیت بلند‌مدت سازمان تاثیرگذار
 • نیاز به برنامه‌ها و فعالیت‌های سیستماتیک برای تقویت رفتار مورد نظر در کارکنان
 • نوآوری تلاش برای انجام کارهایی فراتر از شرح وظایف فرد است
 • باید انرژی زیادی را صرف غلبه بر سیستم‌ها و پروسه‌های رسمی کنیم که به‌منظور حفظ وضعیت موجود طراحی شده‌اند
 • نیاز به منابع لازم برای کارمندان مانند زمان، پول و اجازه 
 • ترکیبی از «توانمندسازها»: زمان؛ وظایف گسترده؛ رقابت؛ جلسات گفت و گوی آزاد
 • زمان: فضا دادن به کارمندان در روز کاری برای تفکر خلاق. 
 • وظایف گسترده:کمک به کارکنان برای اینکه بتوانند فراتر از محدوده کار اختصاص داده‌شده به آنها عمل کنند. 
 • رقابت: به‌عنوان یک محرک برای ترغیب کارکنان به ارائه ایده‌های خلاقانه.
 • جلسات گفت‌وگوی آزاد:جهت‌دهی به کارکنان و ترویج همکاری میان آنها.
 • کدزنی کنار دریا
 • میان‌وعده بعد از ورزش
 • اگر فردی 70 درصد به ایده خود اطمینان دارد که به نتیجه می‌رسد، بدون اجازه می‌تواند ایده خود را دنبال کند
 • مسابقه برای تحریک نوآوری
 • زمانی در هفته برای پرسش از مدیرعامل در هر زمینه ای