• مسابقه بر سر نوآوری بیشتر و ابتکارهای نوین‌تر است. موفقیت در پی همین نوآوری‌ها می‌آید
 • نوآوری حاصل کار جمعی است
 • نوآوری‌ها فقط و فقط نزد کارکنان مشاغل است و بس
 • نوآوری همان ایجاد تغییر است، و تغییر همان مختل کردن برخی از سیستم‌ها و فرآیندها
 • هر آنچه که احساس خوب و راحتی در ما ایجاد می‌کند لزوما نوآورانه و مبتکرانه نیست
 • قبولاندن تغییرات حاصل از نوآوری و ابتکار چالش‌برانگیزتر از ایجاد تغییر و نوآوری است
 • اگر کارکنان در برابر تغییرات در محل کار مقاومت می‌کنند، مسا‌له‌ای بسیار طبیعی است
 • چگونه می‌توانیم کارکنا‌ن‌مان را تماما به حمایت از تغییر تشویق کنیم؟
 • احساس کارکنانتان را در مواجه با تغییر و ابتکار بپذیرید / با دغدغه‌های کارکنانتان مستقیما مواجه شوید / همه کارکنان را جذب کنید / منظورتان را به روشنی بیان کنید / دلگرمی بدهید / از نتایج حاصل از نوآوری تجلیل کنید
 • تغییرات جدید احساس‌های جدیدی هم در پی دارند
 • نوآوری در محل‌ کار در کارکنان ترس و تردید نیز ایجاد می‌کند
 • کارکنان را تشویق کنید که نگرانی‌هایشان از تغییر ایجاد شده را برایتان بازگو کنند
 • باید به حرف آنها خوب گوش دهید تا بتوانید شرایطشان را خوب درک کنید
 • صرف اینکه به آنها بگویید «اوه، شرایط قرار است بهتر شود» دردی را دوا نمی‌کند
 • اگر برخورد مستقیم با مشکلات را به تعویق بیندازید کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اید
 • کارکنانی که مستقیما درگیر نوآوری نبوده‌اند ممکن است احساس جدایی کنند
 • گذارید عده‌ای به حاشیه رانده شوند و احساس جدایی از محیط کار کنند
 • همه را به جمع داخل کنید و نظرات همه را بپرسید
 • کارکنان باید اطلاعات کاملی راجع به نوآوری داشته باشند
 • نواحی خاکستری و مبهم را روشن کنید و مطمئن شوید که هیچ سوءتفاهمی در محل کار پخش نمی‌شود
 • نوآوری عظیم در یک پروژه عظیم‌تر بسیار هیجان‌انگیز است. اما تغییری بنیادین می‌تواند در عین حال استرس‌آور و آزاردهنده نیز باشد
 • وقتی نوآوری کامل شد و به نتیجه تام و تمام خود رسید، از دستاوردهای تیم‌تان تقدیر کنید
 • مرتبا کارکنان را در جریان تغییرات و پیشرفت‌های فرآیند قرار دهید
 • نوآوری در پی نوآوری می‌آید. شاید این مشورت‌ها نوآوری‌های دیگری به همراه آورند 
 • تقدیر از کارکنان را فراموش نکنید